O nás

GREENBERG designing outdoor spaces je firma zaměřená na vypracování návrhů a projektů v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Firmu založil v roce 2009 holandský zahradní a krajinářský architekt Sjoerd van den Berg. Zahradní a krajinářská tvorba má v Holandsku dlouholetou tradici a patří k evropské špičce. Firma Greenberg plně využívá tohoto “know-how” při navrhování a realizaci projektů. Činnost firmy zahrnuje několik oblastí zahradní a krajinářské tvorby – návrhy a realizace zahrad rodinných domů, návrhy revitalizace zeleně v městech a obcích, zpracování úprav veřejných prostranství, návrhy revitalizace historických zahrad a parků a návrhy úprav zeleně ve volné krajině. Naše činnost zahrnuje projekční práce nejen v ČR, ale i v zahraničí. Specifickou oblastí naší tvorby jsou projekty regenerace zeleně, které jsou předkládány jako podklad k žádosti o dotaci ať už z evropských zdrojů či národních dotačních programů. V této oblasti jsme dosáhli vysoké úspěšnosti projektů při získání podpory z dotačních titulů.

Zástupci firmy Greenberg mají díky několikaleté praxi s projekčními pracemi v zahraničí velmi bohaté zkušenosti v oblasti zahradní a krajinářské tvorby, které uplatňují při své současné tvorbě. Firma dlouhodobě spolupracuje s odborníky z oborů zahradní tvorby, arboristiky a architektury, kteří rovněž působili v zahraničí. Tento tým je schopen vzhledem k mezinárodních zkušenostem a praxi zajistit nejvyšší požadovanou kvalitu v oboru.

Díky bohatým zkušenostem a kvalitnímu zázemí je firma Greenberg schopna poskytnou svým zákazníkům kompletní služby při zpracování návrhů a projektů v oblasti zahradní a krajinářské architektury. Při zpracování těchto návrhů klademe důraz na inovativní řešení představ a přání našich zákazníků. Návrhy, které vznikají v našem projekčním ateliéru, jsou ojedinělé a přináší nové trendy a postupy, které jsou uplatněny s ohledem na genius loci daného místa. Při řešení projektů zahrad jsme schopni dodat zákazníkovi dílo od návrhu přes konzultace až po vlastní realizaci, tedy od setkání architekta se zákazníkem na místě realizace, přes následné návrhy řešení, kalkulaci až po vlastní realizaci. Při návrhu zahrad a veřejných ploch poskytujeme našim zákazníkům poradenskou činnost. Součástí projekčních prací jsou také doporučení týkající se výběru stavebních materiálů, zahradního nábytku a mobiliáře, návrhů stínících systémů a komplexního osvětlení, tedy prvků které dotvoří a ucelí řešený prostor.

 

 

 

 

 

 

Služby

Zahradní architektura – návrhy zahrad

Projektování veřejné zeleně

Krajinná architektura

Zeleň a zdraví

Developerské projekty

Indoor

News

International conference 19th of May: Independent living with a mental disorder.

Greenberg is invited to speak on Thursday 19th of May at the international conference about independent living for people with mental and physical handicaps. We are asked to present our views on the topic how to shape the outdoor spaces in such a way that these people can and will be using these spaces to the full, despite their handicaps.

Reference

Kontakt

GREENBERG designing outdoor spaces

Česká Republika:
Vídeň 155
594 01 Velké Meziříčí
Mob : +420 608 509 859
E-mail: info@greenberg.cz

Holandsko:
H.P. van der Poellaan 10
2375 XH Rijpwetering
Tel: +31 (0) 629 532 861
E-mail: greenberg@live.nl

Skype: sjoerd.vandenberg